Per Grunert : Rådgivende ingeniør og byggesagkyndig : Tvister i byggesager.Uenigheder og konflikter mellem bygherre og håndværkere opstår desværre jævnligt i forbindelse med både store og mindre byggesager. Ofte skyldes det, at parterne ikke har et klart og entydigt aftalegrundlag, eller at man på anden vis har haft forskellige forventninger til udførelsen eller sagens forløb i det hele taget. Årsagen kan også være, at en – eller begge – af parterne, misligholder aftalen eller ikke lever op til det man almindeligvis må forvente.

Konsekvenserne kan være bøvl, besvær, en tidsplan der skrider og manglende overblik over økonomien. I situationer som disse er man som lægperson virkelig “på udebane”, idet man sjældent har den nødvendige indsigt i de specifikke juridiske og aftalemæssige forhold, samt spørgsmål om hvad man som bygherre med rimelighed må forvente af de professionelle parter.

Er din byggesag gået i hårdknude kan jeg være din sparringspartner.

Jeg tilbyder

  • En vurdering af hvem der har ret.
  • En vurdering af økonomiske forhold, fx rimeligheden af regningers størrelse.
  • Forslag til sagens udredning.
  • Et kompetent modspil til de professionelle parter (håndværkere, rådgivere, myndigheder m.fl.).

Du opnår

Flueben1_23pxAflastning i dialogen med de professionelle parter.

Flueben1_23pxEkspertvurderinger af sagens aspekter.

Flueben1_23pxMinimering af de tidsmæssige og økonomiske konsekvenser.

Flueben1_23pxAt konflikten løses og byggeriet kan fortsætte.

Det koster det

1080,- kr./time ekskl. moms.

Kontakt mig

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive for at drøfte din situation med mig. Så aftaler vi nærmere derfra.

Per Grunert : Rådgivende ingeniør og byggesagkynding : Ring til mig!21 42 49 06 

Per Grunert : Rådgivende ingeniør og byggesagkynding : Skriv til mig! Per@Grunert.dk