Per Grunert : Rådgivende ingeniør og byggesagkyndig : Forside image 2.Kort om mig

Bygningsingeniør siden 1987. Selvstændig rådgivende ingeniør siden marts 2018. Uddannet og certificeret i arbejdsmiljøkoordinering og PSS, Plan for Sikkerhed og Sundhed, samt energivejledning.  Arbejder med tilsyn for kontrol af kvalitet på nybyggeri, afleveringsforretning ved overdragelse af lejligheder og huse. Jeg kan arbejde i AutoCad, Microstation, Revit og ScetchUp.

Sideløbende er jeg ejer af Mpala Safari Lodge i Sydafrika, bogholder i vores selskaber, opdaterer vores hjemmesider og redigerer fotos.

Min baggrund:

Efter min uddannelse som akademiingeniør, B fra Ingeniørakademiet i Lyngby i 1987,  har jeg beskæftiget mig med den konstruktions- og bæreevnemæssige side af byggeri og efterforskning af skader på konstruktioner.

Tidligere ansat på DtU med forsøg med højstyrkebeton, derefter mange år ansat i AEC Rådgivende Ingeniører, et højt specialiseret firma indenfor bærende konstruktioner og betonteknologi, hvor jeg primært har arbejdet med statik og registreringer af skader. En kort overgang hos Lemming & Eriksson, hvorefter jeg kom tilbage til AEC, hvor jeg fandt interesse for CAD i 3D og mulighederne for konstruktionsarbejde med det.  Efter AEC blev opkøbt af NIRAS har jeg indgået i mange projekter indenfor broer, dæmninger, havne, skoler og industri.

 

I gennem de mange år har jeg arbejdet med diverse tegneprogrammer til CAD, bl.a. ScetchUP, AutoCad,  Microstation 3D og Revit.

Jeg ført tilsyn med kvaliteten ved armerings- og støbearbejdet for broer. Desuden har jeg lavet bygningsregistreringer og rapporter.

Efter en nedgang i ordrer indenfor brobygning trængte jeg til nye arbejdsopgaver, og her så Per sin chance for at få assistance for sine mange opgaver i Grunert Consulting, så jeg greb i 2018 chancen for at få en ny variation af udfordringer.

Jeg er certificeret og erfaren arbejdsmiljøkoordinator og PSS, Plan for Sikkerhed og Sundhed. En uddannelse indenfor et nyere ansvarsområde for bygherrer indenfor projektering og udførelse indført ved lov i 2014.

Jeg arbejder med kvalitetskontrol af nybyggeriets forskellige faser, samt afleveringsforretninger ved færdigbyggede lejligheder og huse. Desuden bistår jeg med at ansøge om byggetilladelse.

Gennemførte kurser:

 • 2021 Energivejleder 1
 • 2018 Arbejdsmiljøkoordinator og PSS, Molio
 • 2017 Byggeriets hverdagsjura, Molio
 • 2016 Microstation Seminar, Diverse emner, Bentley
 • 2015 Microstation Seminar, Diverse emner, Bentley
 • 2015 ProConcrete. Beton og armering i 3D, Autodidakt og tips fra Bentley
 • 2013 Microstation V8XM 3D, videregående, Bentley
 • 2013 Microstation Seminar, Diverse emner, Bentley
 • 2012 Microstation V8XM 3D, Bentley
 • 2011 Grundlæggende brug af Byggeweb, Byggeweb
 • 2010 Danbroweb, Vejdirektoratet
 • 2000 Auto-CAD LT videregående, Auto-DESK
 • 1999 Revision af Norm for last og sikkerhed, konstruktioner DS 409 og 410, DAB
 • 1999 Revision af Norm for stålkonstruktioner  DS 412, DABI
 • 1999 Revision af Norm for betonkonstruktioner DS 411, DABI
 • 1999 Auto-CAD LT grundkursus, Auto-DESK
 • 1990 Kunsten at armere beton., DABI
 • 1989 Plasticitetsteori for beton., DABI

Andet:

Formand for Rungsted Rideklub: I en årrække var jeg aktiv i foreningsarbejdet i den lokale rideklub. Her kæmpede vi, desværre forgæves, for at redde faciliteterne for rideklubben på Rungsted Ladegård.

Sekretær i Lillerød Idrætsforening: I flere år var jeg sekretær i vores lokale idrætsklub i Allerød.

Safari og hotelejer: Sideløbende med min rådgivningsvirksomhed, er jeg sammen med min mand, Per, ejer af Mpala Safari Lodge i Sydafrika, som vi byggede i 2002. Det er et lille og eksklusivt safari hotel midt i den mest storslåede autentiske afrikanske natur, hvor vi har elefanter, løver, giraffer og alle de andre spændende dyr gående frit. Beliggenheden i den private del af Great Kruger National Park er simpelthen en perle. Hvis du har lyst til at læse om det og måske tage på dit livs rejse dertil, kan du benytte dette link: www.mpala.dk

I forbindelse med vores ejerskab af safari hotellet Mpala Safari Lodge i Sydafrika holder jeg ofte foredrag om safari rejser på rejsemesser og for rejsebureauers arrangementer for deres kunder. Desuden kan man møde mig på messer, hvor vi står i vores stand for Mpala Safari Lodge.

Kontakt mig

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive for at drøfte din situation med mig. Så aftaler vi nærmere derfra.

Per Grunert : Rådgivende ingeniør og byggesagkynding : Ring til mig!40 75 35 70 

Per Grunert : Rådgivende ingeniør og byggesagkynding : Skriv til mig! Helle@Grunert.dk