Per Grunert : Rådgivende ingeniør og byggesagkyndig : Drift og vedligeholdelse af bygninger.Ingen huse kan passe sig selv. Mennesker og vejret slider på installationer og overflader, inde såvel som ude. Mange husejere reagerer desværre først når slitagen har fået lov til at udvikle sig til regulær nedbrydning af bygningsdelens funktion, og fx tagbelægningen er så medtaget, at den skal udskiftes i sin helhed. Dette bliver ofte dyrere end hvis man havde passet tagets vedligeholdelse løbende, fordi der kan være kommet følgeskader til i mellemtiden. Det mest fornuftige er naturligvis, at have styr på den løbende drift og vedligeholdelse af ens ejendom, dvs hvad skal vedligeholdes, hvornår, med hvilke materialer og metoder? Det vil også sige, at have styr på at ejendommens varmekilde og øvrige teknik er indstillet korrekt og bliver efterset med de korrekte intervaller.

På den måde kan opgaverne planlægges og aktiviteter udføres samtidigt hvis det kan betale sig. For eksempel er der jo ingen grund til at betale for stillads til maling af træværk på facaden det ene år og så igen betale for stillads til reparation af mørtelfuger i murværket året efter.

Jeg tilbyder

  • Vedligeholdelsesplan: Eftersyn af ejendommens tilstand og formulering af en plan for drift og vedligeholdelse for de næste 7 år.
  • Årlig gennemgang af ejendommen og ajourføring af vedligeholdelsesplanen.
  • Vurdering af de problemer, som du har oplevet ved i din bygning. Jeg skønner om det er vigtigt at gøre noget ved, og hvilken håndværksfag, der kan udføre arbejdet, og jeg skønner et budget.

Du opnår

Flueben1_23pxØkonomiske besparelser på sigt.

Flueben1_23pxMinimering af uforudseeligt bøvl.

Flueben1_23pxGode løsninger i rette tid til ejendommen.

Det koster det

1080,- kr./time ekskl. moms.

Kontakt mig

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive for at drøfte din situation med mig. Så aftaler vi nærmere derfra.

Per Grunert : Rådgivende ingeniør og byggesagkynding : Ring til mig!21 42 49 06 

Per Grunert : Rådgivende ingeniør og byggesagkynding : Skriv til mig! Per@Grunert.dk