Per Grunert : Rådgivende ingeniør og byggesagkyndig : Bygherrerådgivning.Bygherren er den der bestiller og betaler udførelsen af en byggeopgave. Det kan være en privat husejer, en bestyrelse i en andels- eller ejerforening, eller direktøren i en virksomhed. Som bygherre følger der et ansvar og en masse beslutninger med. De fleste byggesager er mere komplekse end udenforstående forventer på forhånd. Samtidig er de fleste øvrige parter “på hjemmebane” (håndværkerne, myndighederne, arkitekterne m.v.) – mens bygherren ofte er “på udebane”, fordi de færreste er bygherre mere end en eller nogle få gange i deres liv.

Som bygherre bevæger man sig altså rundt i en “jungle” af fagudtryk, regler, økonomi og aftaler, som har stor betydning og store konsekvenser, ofte uden at være godt nok forberedt.

Ved at knytte din egen, uvildige bygherrerådgiver til dig, opnår du en række fordele. Som bygherrerådgiver kan jeg gardere dig mod bøvl, besvær, og spild af tid og penge. Min indsats tilpasses naturligvis til din konkrete situation og behov.

Jeg tilbyder

  • Afklaring af opgavens omfang.
  • Dialog med myndigheder.
  • Finde egnede firmaer, fx arkitekt, ingeniør, landinspektør og entreprenører m.fl.
  • Formulering af gode aftaler/kontrakter.
  • Styring af håndværkere og leverandører.
  • Kontrol af regninger og udført arbejde.

Du opnår

Flueben1_23pxOverblik og tryghed igennem hele processen.

Flueben1_23pxUvildig vejledning til de mange beslutninger.

Flueben1_23pxKompetent modspil til de professionelle parter.

Det koster det

1080,- kr./time ekskl. moms.

Kontakt mig

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive for at drøfte din situation med mig. Så aftaler vi nærmere derfra.

Per Grunert : Rådgivende ingeniør og byggesagkynding : Ring til mig!21 42 49 06 

Per Grunert : Rådgivende ingeniør og byggesagkynding : Skriv til mig! Per@Grunert.dk